Home | Woordenweb

- con -

G : koonos - kegel;   L : conus


Nederlands betekenis Engels Frans
conifeer kegeldrager (naaldboom) conifer conifère
- kegelsnede
(ellips, parabool, hyperbool)
conic
(section)
section
conique
conisch kegelvormig conical conique
conus kegel cone cône
- kegeltjes en staafjes in netvlies
(retina)
cones and
rods
cônes et
bâtonnets


G : mathèma - wiskunde