Home | Woordenweb

- lips - , - lipt -

G : leipoo - verlaten;   elleipsis - gebrek


Nederlands betekenis Engels Frans
eclips verduistering, bv van Zon door Maan,
of van Maan door Aarde
solar
eclipse,
lunar ,,
éclipse
ecliptica jaarlijkse zonnebaan aan de sterrenhemel,
door de Dierenriem (Zodiac)
ecliptic écliptique
ellips kegelsnede, kleinere hoek met grondvlak
dan kegelmantel heeft (cirkel is ook ellips)
ellipse
(conic
section)
ellipse
ellipsoïde voorwerp dat ontstaat bij ronddraaien van
een ellips
ellipsoid ellipsoïde
lipogram tekst waarin 'n letter opzettelijk niet voorkomt,
b.v.:
tekst zonder de eerste letter is niet zo moeilijk;
stuk dat (nr) 5 van abc-symboolrij mist is lastig
--


L : linquere - verlaten

G : lepoo - schillen;   lipos - vet


Home | Woordenweb