Home | Woordenweb

- ret -

L : rete, retis - net;   reticulum - netje


Nederlands betekenis Engels Frans
- netwerk (b.v.: Internet) (network) réseau (Internet)
- netvormig reticular réticulaire
reticulum netwerk (b.v.: endo­plasmatisch) reticulum réticulum
retina netvlies (in oog, met
kegeltjes en staafjes)
retina (eye,
cones, rods)
rétine (oeil,
cônes, bâtonnets)
retinitis netvlies­ontsteking retinitis rétinite


L : oculus - oog