Home | Woordenweb

- furc -

L : furca - vork


Neder­lands beteke­nis Engels Frans
bifurcatie splitsing bifurcation bifurcation
- vork fork fourchette


L : culter - mes