Home | Woordenweb
- digit -
L : digitus - vinger

Nederlands betekenis Engels Frans
AD-conversie signaal­omzetting van analoog naar digitaal AD con­version -
bit 0 of 1: cijfer in 2-tallig stelsel bit
binary digit
bit
- vinger digit doigt
- cijfer (0-9) digit (chiffre)
digitaal van/met vingers; in cijfers digital digital
digitalis vingerhoeds­kruid digitalis digitale
digitali­seren in cijfers omzetten digitize digitaliser
- goochelaar (conjurer) presti­digitateur
DVD schijf voor digitale opslag
(audio-, video- en computer­bestanden)
Digital Versatile Disc DVD


G : daktulos - vinger


Home | Woordenweb