Home | Woordenweb

Geologische Tijdperken


Hoofd­tijdperk periode tijdvak Gr. naam opmerking begin
Kaeno­zoïcum

of

Neo­zoïcum

Kwartair Holoceen geheel
nieuw
mens met
cultuur
– 12 kj*)
Pleisto­ceen meest
nieuw
hominiden;
ijstijden
– 2 Mj
Tertiair Plioceen
Mioceen
Oligoceen
Eoceen
Paleoceen
meer nieuw
minder ,,
weinig ,,
dageraad
oud
zoogdieren – 65 Mj
Meso­zoïcum Krijt
Jura
Trias
- - vogels;
dinosauriërs
– 225 Mj
Paleo­zoïcum Perm
Carboon
...
Camb­rium
- - amfibiën;
vissen
– 600 Mj
Pre-Camb­rium - - - fossielen

Aarde

– 3,5 Gj

– 4,6 Gj

    *)  kj: kilojaar (kilo = 1000)   Mj: miljoen jaar (mega);   Gj: miljard jaar (giga).
 


G : palaios - oud;   lithos - steen


Home | Woordenweb