Home | Woordenweb

- ple -

L : plere - vullen
L : plenus - vol;   G : pleios - vol
G : pleioon, pleistos - meer, meest


Nederlands betekenis Engels Frans
- volbrengen accomplish accomplir
compleet volledig complete complet
complement aanvulling tot geheel complement complément
- inwilliging; naleving compliance -
compliment loftuiting; groet compliment compliment
- uitputten deplete -
imple­menteren
-
volvoeren;
werktuig
implement -
plenair voltallig plenary plénier
- meer dan genoeg plenty -
- vullen replenish (r)emplir
- vol replete rempli; plein
supplement aanvulling supplement supplément
- leveren; voorraad supply -
 
pleiotropie één erffactor beinvloedt meer
eigen­schappen
pleiotropism pléiotropie
Pleistoceen geologisch tijdvak van 2 miljoen
tot 14 000 jaar geleden
pleistocene pléistocène
Plejaden Zeven­gesternte, in Taurus Pleiad(e)s
(7 sisters)
Pléiades
pleonasme combinatie van woorden met
zelfde betekenis
pleonasm pléonasme
- overvloed plethora pléthore
Plioceen geologisch tijdvak van 12 tot
2 miljoen jaar geleden
pliocene pliocène


L : amplus - ruim ( < ambi-plenus)


Home | Woordenweb