Home | Woordenweb

- col -

G : kolla - lijm


Nederlands betekenis Engels Frans
- lijm (glue) colle
collage beeld­compositie met geplakte onderdelen - collage
collageen eiwit in bindweefsel;
na koken in water: gelatine
collagen collagène
collodium stroperige vloeistof collodion collodion
colloïde mengsel van vloeistof en vaste deeltjes
(kleiner dan 1 micron)
colloid colloïde
glycocol, Gly lijmzoet, eenvoudigste aminozuur (glycine) glycocoll glycocolle
protocol geheel van regels hoe te handelen
(oorspr: vooraange­plakt blad)
protocol protocole
WAP protocol voor draadloze toepassingen Wireless
Application
Protocol
-


L : collum - hals;   gluten - lijm;   haerére - kleven


Home | Woordenweb