Home | Woordenweb


Over Grieks

Klassiek

In het oude Griekenland werd de basis gelegd voor de westerse beschaving. Pythagoras, Demokritos, Plato, Aristoteles, Euklides, Archimedes, Ptolemaios zijn klassieken voor de exakte wetenschappen.

In de Middeleeuwen was veel van hun kennis in Europa vergeten, maar Perzische en Arabische geleerden waren erop doorgegaan *). Mede door hun werk ontstond de Renaissance van de oude Griekse cultuur.


*)  Arabisch: al- — de / het.
Zie ook bij Wikipedia - Arabisch (8: Invloeden),
- Huis der wijsheid (Bagdad, 9e - 13e eeuw), - Islamic science.


Grieks alfabet

Letters

Het Griekse alfabet heeft maar 24 letters:
('alfabet' komt van de eerste 2).

Toch zijn er twee o's: de kleine (mikron), en de grote (mega).
En twee e's: de kale (psilon), en de lange è (èta).

Het tweede teken voor de s wordt gebruikt aan het eind van een woord.


Zie ook Wikipedia - Grieks alfabet: Schriftstelsels.


Woorden

Opzoeken in een woordenboek kan iedereen. Maar met een Nederlands woord en een Grieks woordenboek is het wat lastiger.

De oorsprong van 'halogeen', en van 'heuristiek', vind je bij de 2e letter van het woord:
Griekse h
De h wordt aangegeven met het teken Giekse h als teken boven de klinker.
"Hals, halos" betekent "zout, van zout". De uitgang verandert met de funktie van het woord.

Halogenen, zoals chloor (Cl), zijn zoutvormers (keukenzout is NaCl).
Heuristieken zijn methoden om oplossingen te vinden voor problemen.

Er zijn woorden met een onverwachte oorsprong te vinden:

  • 'school' van: scholè - vrije tijd (tijd voor liefhebberij en studie),
  • 'cyber' en 'gouverneur' allebei van: kubernaoo - besturen.


Werkwoorden

Vooral werkwoorden veranderen van vorm: 'heurèka' komt van: heuriskoo - ik vind. Niet moeilijk te vinden in het woordenboek.

Maar ook het begin van een woord kan veranderen: 'ion' komt van: eimi - gaan. Dat ligt minder voor de hand.


Voorvoegsels

Veel woorden zijn gemaakt met voorzetsels. Het is handig om die te kennen.
NB: meestal is er meer dan één betekenis.

a-, an- on- , niet atoom
amphi aan weerskanten amfibie
ana omhoog analogie
anti tegen antimaterie
apo vanaf apotheek
dia doorheen diagnose
dys- slecht dyslexie
ek uit eclips
en in energie
epi op epicentrum
hyper boven hyperbool
hypo onder hypothermie
kata omlaag katalysator
meta met methode
para langs parallel
peri rondom periferie
pro voor programma
syn samen synoniemHome | Woordenweb | Index Grieks