Home | Woordenweb | Over Grieks

Index - Grieks


a

aèr    - lucht

agros   - akker

aisthèma - waarneming

aithèr  - ijle lucht

akouoo  - horen

akros   - spits

allos   - ander

amphi   - aan beide kanten

an    - zonder

ana    - omhoog

anemos  - wind

anèr   - man

anthroopos mens

anti   - tegen

apo    - vanaf

archè   - begin

arithmos - getal

astèr   - ster

autos   - zelf
 

b

bainoo  - gaan

balloo  - werpen

barus   - zwaar

bios   - leven
 

c

cheir   - hand

chèmeia  - ertsbewerking

chlooros - groen

chrooma  - kleur
 

d

daktulos - vinger

damnaoo  - temmen

derma   - huid

dia    - doorheen

diskos  - schijf

dosis   - schenking

dromos  - loop

dunamis  - sterkte

dys-   - slecht
 

e

eidos   - soort

ek    - uit

èlektron - barnsteen

en    - in

epi    - op

ergon   - werk

eroos   - liefde

eu    - goed
 

g

    - aarde

genea   - geboorte

gigas   - reus

glukus  - zoet

gluphè  - inkerving

gnoosis  - kennis

goonia  - hoek

gramma  - letter

graphoo  - schrijven

gunè   - vrouw
 

h

haima   - bloed

hedra   - zetel

hèlios  - zon

helix   - gedraaid

hieros  - heilig

hippos  - paard

hodos   - weg

holos   - geheel

homos   - gelijk

hoora   - uur

hudoor  - water

huper   - boven

hupo   - onder
 

i

iatros  - genezer

isos   - gelijk
 

k

kaioo   - branden

kainos  - nieuw

kardia  - hart

kata   - omlaag

kentron  - prikkel

kineoo  - bewegen

klinoo  - leunen

kluzoo  - spoelen

kolla   - lijm

koonos  - kegel

kosmos  - ordening

kruos   - ijs

kruptoo  - verbergen

kubernaoo - besturen

kuklos  - wiel
 

l

lampoo  - schijnen

legoo   - lezen

leipoo  - verlaten

leptos  - mager

lipos   - vet

lithos  - steen

logos   - woord

luoo   - losmaken
 

m

magnètis - magneet

makros  - lang

massoo  - kneden

mathèma  - wiskunde

mèchanè  - werktuig

megas   - groot

meros   - deel

mesos   - middelste

meta   - samen

metron  - maat

mikros  - klein

mnaomai  - zich herinneren

monos   - alleen

morphè  - vorm

muoo   - sluiten
 

n

naus   - schip

neos   - nieuw

nitron  - loogzout

nomos   - wet
 

o

oikos   - huishouding

on    - zijnde

onoma   - naam

opsis   - het zien

organon  - werktuig

oros   - berg

ouron   - urine
 

p

pais   - kind

palaios  - oud

para   - naast

pathos  - leed

pauoo   - ophouden

peri   - rondom

petros  - rots

phainoo  - tonen

pheroo  - dragen

philos  - vriend

phobos  - angst

phoone  - stem

phoos   - licht

phrèn   - geest

phullon  - blad

phusis  - natuur

piptoo  - vallen

planaoo  - dwalen

plassoo  - vormen

poleoo  - draaien

polis   - stad

polus   - veel

potamos  - rivier

pous   - voet

praxis  - daad

pro    - voor

prootos  - eerste

psuchè  - geest

pteron  - vleugel
 

s

sauros  - hagedis

schizoo  - splijten

sèma   - teken

skènè   - tent

skopeoo  - kijken

sooma   - lichaam

sophia  - wijsheid

sphaira  - bol

stasis  - stilstand

stereos  - vast

sun    - samen

sustèma  - samenstel
 

t

tachos  - snelheid

technè  - kunde

tektoon  - timmerman

tèle   - ver

terma   - einde

theooria - onderzoek

theos   - god

therapeuoo verzorgen

thermos  - warm

thesis  - stelling

tomos   - snede

topos   - plaats

trophè  - voedsel

tropos  - wending

tupos   - vorm
 

x

xenos   - vreemd

xeros   - droog
 

z

zooon   - levend wezen


Home | Woordenweb | Over Grieks