Home | Woordenweb

- klim - , - klin -

G : klinoo - leunen;   klinè - bed
G : klima - helling t.o.v. zon;   klimax - ladder


Nederlands betekenis Engels Frans
acclimati­seren wennen aan vreemde omgeving acclimatize acclimater
anticlimax neergang; dieptepunt anticlimax -
climacte­rium overgangs­tijdperk in het leven
(tussen 40 en 60 jaar)
climacteric climatère
climax opklimmende reeks;
hoogtepunt
climax -
declinatie afwijking (van ster tov equator;
kompas t.o.v. geografisch N)
declination déclination
inclinatie neiging, helling (b.v.:
magneetnaald t.o.v. horizon)
inclination inclination
klimaat gemiddeld weer climate climat
kliniek ziekenhuis clinic clinique
polikliniek stads­ziekenhuis - policlinique


L : scala - ladder


Home | Woordenweb