Home | Woordenweb

- card - , - cord -

G : kardia - hart , gemoed;   L : cor, cordis


Nederlands betekenis Engels Frans
akkoord overeenkomst - accord
cardia hart; maagmond cardia cardia
- hartstilstand cardiac arrest syncope
cardiaque
cardiogram hartregistratie cardiogram cardiogramme
cardiologie wetenschap van hart en
bloedvaten
cardiology cardiologie
cardio-vasculair hart- en vaat- cardio-vascular cardio-
vasculaire
- hart - coeur
concordia eendracht concord concorde
- hartelijk cordial cordial
- onenigheid discord désaccord
kordaat vastbesloten - -
myocardium hartspier myocardium myocarde
pericard­(ium) hartzakje pericardium péricarde
record hoogst bereikte
("ter harte nemen")
record record
recorder opneem-apparaat recorder (enregistreur)
tachycardie versnelde hartklopping tachycardia tachycardie


G : haima - bloed;   sooma - lichaam


Home | Woordenweb