Home | Woordenweb

- par -

L : parare - voorbereiden;   imperare - bevelen


Nederlands betekenis Engels Frans
apparaat toestel om iets mee te doen apparatus (device) appareil
disparaat niet bij elkaar passend disparate disparate
imperatief gebiedend, dwingend imperative impératif
imperiaal keizerlijk;
dak van koets of auto
imperial
-
impérial;
impériale
imperium wereldrijk empire empire
paraat gereed prepared prêt
parachute *) valscherm parachute parachute
parade wapenschouw parade parade
paraplu regenscherm (umbrella) parapluie
parasol zonnescherm (umbrella) (ombrelle)
- windscherm, kamerscherm - paravent
pareren ontwijken;
versieren
parry
-
parer
- knippen, snoeien pare -
parmant fier - parement
prepareren klaar maken prepare préparer
repareren herstellen repair réparer
separeren scheiden separate séparer

    *)  Parare in de betekenis 'afweren' komt via het Frans uit het Italiaans.
 


L : par - gelijk;   G : para - naast


Home | Woordenweb