Home | Woordenweb

- cad - , - cas - , - cid -

L : cadere , casum - vallen;  accidere - ad-cadere


Nederlands betekenis Engels Frans
- ongeval accident accident
cadans ritmische herhaling cadence cadence
casus geval case cas
- vallen; val - choir; chute
coïnciden­tie samenloop van omstandig­heden coincid­ence coïncid­ence
decadent in verval decadent décadent
- bederven decay -
- loofboom deciduous tree (arbre feuillu)
incident voorval incident incident
kadaver dood lichaam cadaver cadavre
kaduuk vervallen, kapot caducous caduc
- gelegenheid occasion occasion
occidentaal westers (waar de Zon "valt") occidental occidental
parachute valscherm parachute parachute
recidive terugval recidivism récidive


G : piptoo - vallen


Home | Woordenweb