Home | Woordenweb

- my -

G : muoo - sluiten
G : muelos - merg
G : mus - muis, spier


Nederlands betekenis Engels Frans
- spier muscle muscle
myalgie (reumatische) spierpijn myalgia myalgie
myeline lipoproteïne van zenuw­mergschede myelin myéline
myelitis ruggemerg­ontsteking myelitis myélite
myocardium hartspier myocardium myocarde
myopie bijziendheid
(min-bril nodig voor de verte)
myopia myopie
mysterie geheimenis, iets raadsel­achtigs
(oorspr: geheime leer, "mond dicht")
mystery mystère
mystiek streven naar vereniging met God;
geheimzinnig
mysticism;
mystic(al)
mystique


G : mukès - paddestoel


Home | Woordenweb