Home | Woordenweb

- onto -

G : on , ontos - zijnde


Nederlands betekenis Engels Frans
ontogenese ontwikkeling van een levend
wezen, vanaf de bevruchte eicel
ontogenesis,
ontogeny
ontogenèse,
ontogénie
ontologie filosofie van het zijn ontology ontologie
paleonto­logie studie van voorhistorische
uitgestorven organismen
palaeonto­logy paléonto­logie


L : esse - zijn