Home | Woordenweb

- paed - , - ped -

G : pais , paidos - kind
G : paideia - opvoeding
G : pedon - bodem


Nederlands betekenis Engels Frans
akoepedie hulp aan slecht­horenden - -
encyclo­pedie alomvattend onderricht encyclo­pedia encyclopédie
logopedie spraak­onderricht (speech therapy) logopédie
(orthophonie)
pedagogie opvoedkunde pedagogy pédagogie
pedant waanwijs pedantic pédant
pederast knapen­schenner paederast pédéraste
pediatrie kinder­geneeskunde p(a)edia­trics pédiatrie
pedofilie voorkeur voor sex met kinderen - pédophilie
pedologie kinderkunde;
bodemkunde
-
pedology
pédologie
propedeuse inleidend onderwijs propaedeu­tics propédeu­tique


L : pes, pedis - voet;   G : anthroopos - mens Home | Woordenweb