Home | Woordenweb

- scen -

G : skènè - tent;   L : scaena - toneel


Nederlands betekenis Engels Frans
ensceneren in scène zetten - mettre en scène
obsceen ontuchtig obscene obscène
scenario schema scenario scénario
scène toneel, vertoning scene scène


G : theaomai - bekijken