Home | Woordenweb

- flect - , - flex -

L : flectere, flexum - buigen


Nederlands betekenis Engels Frans
circumflex omgebogen teken ^ ("dakje")
voor verlengde lettergreep
circumflex accent circonflexe
- (doen) afwijken van koers deflect défléchir
flexibel buigzaam flexible flexible
- (stem)buiging inflection, inflexion inflexion
reflectie (be)spiegeling reflection réflexion
reflex onbewuste reactie op zenuwprikkel reflex réflexe


L : frangere - breken