Home | Woordenweb

- fract - , - frag -

L : frangere , fractum - breken


Nederlands betekenis Engels Frans
diffractie buiging van licht (e.a. golven)
bij een rand of heel kleine opening
diffraction diffraction
fractal figuur met gebroken dimensie;
lijkt bij andere schaal op zichzelf*)
fractal fractale
fractie (klein) gedeelte; breuk(getal) fraction fraction
fractuur (bot-)breuk fracture fracture
fragiel breekbaar fragile fragile
fragment brokstuk fragment fragment
- overtreding, inbreuk infraction,
infringe­ment
infraction
- schipbreuk - naufrage
refractie breking van licht (e.a. golven)
bij overgang naar een ander medium
refraction réfraction
- weerspannig, moeilijk te bewerken refractory réfractaire
refrein keervers refrain refrain

    *)  Wikipedia: Fractal    


L : flectere - buigen;   rumpere - breken

G : schizoo - splijten


Home | Woordenweb