Home | Woordenweb

- rump - , - rupt -

L : rumpere, ruptum - breken


Nederlands betekenis Engels Frans
abrupt plotseling abruptly abruptement
bankroet gaan schulden niet kunnen betalen
(toonbank van geld­wisselaar
werd gebroken)
go bankrupt faire
banqueroute
corrupt bedorven; omkoopbaar corrupt corrompu
- ontwrichten disrupt (disloquer)
eruptie uitbarsting eruption éruption
inter­rumperen onderbreken interrupt interrompre
route baan, reisweg (van: via rupta) route itinéraire, route
routine vaste manier van doen routine routine
ruptuur breuk rupture rupture


L : frangere - breken;   G : schizoo - splijten


Home | Woordenweb