Home | Woordenweb

- cur -

L : currere , cursum - rennen


Nederlands betekenis Engels Frans
AC wisselstroom (elektr.) alternating
current
courant
alternatif
concurreren wedijveren (compete) concurrencer
courant gangbaar current courant
courant,
krant
dagblad (newspaper) (journal)
- hardlopen - courir
- gangbaarheid;
betaalmiddel
currency usage courant
-
curriculum verloop, cursus curriculum curriculum
curriculum vitae levensloop curriculum vitae curriculum vitae
cursief lopend schrift,
schuingedrukt
cursive
(italic)
cursif
cursor loper (op scherm) cursor curseur
cursus leergang course cours
- koers, loop;
natuurlijk!
course;
of course!
-
- beurskoers, prijsomloop - cours
- tocht; boodschap - course
DC gelijkstroom direct
current
courant
continu
- rede, verhandeling discourse discours
excursie uitstapje; uitweiding excursion excursion
- omgang intercourse -
koerier ijlbode courier courrier
- post - courrier
- voorkomen, gebeuren occur (arriver)
- voorloper precursor précurseur
recursie zelfde regel steeds weer toepassen recursion récurrence
- helpen succour secourir


L : ire - gaan;   G : dromos - loop


Home | Woordenweb