Home | Woordenweb

- lib -

L : liber, libri - boek;   liber - vrij;   libére - lust hebben


Nederlands betekenis Engels Frans
- bibliotheek library (bibliothèque)
- boekhandel - librairie
libretto tekst(boekje) bij opera libretto libretto
- boek - livre
 
- leveren deliver livrer
liberaal vrijdenkend liberal libéral
- vrijheid liberty liberté
- vrij - libre
libido lust, begeerte libido libido
quodlibet;
ad libitum
mengelmoes;
naar keuze
- -


L : liberi - kinderen;   libra - weegschaal

G : biblion - boek


Home | Woordenweb