Home | Woordenweb

intro -

L : intro - naar binnen


Nederlands betekenis Engels Frans
introduceren inleiden introduce introduire
introïtus plechtige intocht introit introït
introspectie zelf­beschouwing intro­spection intro­spection
introvert in zichzelf gekeerd introvert introverti

L : intra - binnen