Home | Woordenweb

- nega -

L : negare - ontkennen
L : nec , neque - ook niet


Nederlands betekenis Engels Frans
- zelf­verloochening abnegation abnégation
- ontkenning negation négation
negatief ontkennend; < 0 ; min;
tegengestelde van positief;
soort elektrische lading
negative négatif
negeren met opzet over 't hoofd zien ignore ignorer
negligeren verwaarlozen neglect négliger
NTC weerstand met Negatieve Temperatuur-
Coëfficiënt (R kleiner bij hogere T )
NTC -
renegaat afvallige renegade renégat


L : ponere - zetten


Home | Woordenweb