Home | Woordenweb

- lect - , - leg -

L : legere, lectum - lezen;   colligere - samenlezen


Nederlands betekenis Engels Frans
collector verzamelaar collector collecteur
collega ambtgenoot colleague collègue
- plukken, oogsten - cueillir
- toegewijd diligent diligent
elegant sierlijk elegant élégant
- verkiezen elect élire
elitair van/voor de elite
(de uitgekozenen)
elitist élitiste
intellect ken- en begrips­vermogen intellect intellect
intelligent vlug van begrip intelligent intelligent
L.S. - lectori
salutem
aan de lezer heil - -
- lezing; college lecture -
lector universitair docent lecturer -
- les lesson leçon
- lezer - lecteur
lectuur leesstof - lecture
legenda te lezen (bij een figuur) legend légende
legio zeer veel legion -
negligeren verwaarlozen neglect négliger
selecteren uitkiezen select sélectionner


G : legoo - vertellen;   L : lex - wet


Home | Woordenweb