Home | Woordenweb

- salu - , - salv -

L : salus - gezondheid
L : salvere - gezond zijn
L : salvare - redden


Neder­lands betekenis Engels Frans
L. S. lectori salutem: aan de lezer heil - -
- gezond en wel safe and sound sain et sauf
- gezond salubrious salubre
salueren begroeten salute saluer
- redding salvation sauvetage
salvo saluut­schoten;
algemeen applaus of gelach
salvo salve
- redden, bergen save sauver


L : valére - sterk zijn