Home | Woordenweb

- contr -

L : contra - tegenover,  contrarius - tegenover gelegen


Nederlands betekenis Engels Frans
anticonceptie­middel voorbehoed­middel contra­ceptive contraceptif
contrabande smokkelwaar contraband contrebande
contrabas grote basviool contrabass contrebasse
contradictio in
terminis
tegenspraak in woorden, bv
"grijze veelkleurige dampen"
contradict­ion in
terms
contradiction
dans les termes
contragewicht tegengewicht counter­balance contrepoids
contramine tegenmijn; tegenstreving countermine contre-mine
contrapunt samen­voeging van melodieën
tot polyfoon stuk
counterpoint contrepoint
- tegengestelde contrary contraire
contrast tegenstelling contrast contraste
contrei landstreek country contrée
controleren
(contre-roller)
toezicht houden; nagaan
(afschrift houden)
control contrôler
controverse strijdvraag controversy controverse
- namaak counterfeit contrefaçon
- in strijd met counter to à l'encontre de
- ontmoeten encounter rencontrer


G : anti - tegen


Home | Woordenweb