Home | Woordenweb

juxta -

L : iuxta - ernaast


Neder­lands betekenis Engels Frans
- toevoegen - ajouter
- dringen jostle -
- naast elkaar plaatsen juxtapose juxta­poser


L : ius - recht