Home | Woordenweb

- port -

L : portare - dragen, brengen
L : porta - deur
L : portus - haven


Nederlands betekenis Engels Frans
apporteren meebrengen - apporter
- gedrag - com­portement
deporteren wegvoeren deport déporter
exporteren uitvoeren export exporter
importeren invoeren import importer
- belangrijk important important
port, porto vrachtgeld - port
portatief draagbaar orgel - orgue portatif
portefeuille opbergmap portfolio portefeuille
portemon­nee geldtasje - portemon­naie
rapport verslag rapport report
support ondersteuning support support
teleportatie overbrenging zonder reis
door de ruimte
tele­portation télé­portation
transport vervoer transport transport
 
- luchthaven airport aéroport
importuun ongelegen ("zonder haven") importunate importune
opportuun geschikt ("naar haven leidend") opportune opportun
poort doorgang in muur - (gate) porte
portaal ruimte in een gebouw porch porche; portail
portiek
-
open buitenportaal;
zuilengalerij
porch;
portico
-
portique
portier (de);
portier (het)
deurwachter;
deur van auto
porter;
- (door)
portier;
portière


L : ferre - dragen


Home | Woordenweb