Home | Woordenweb

- tor -

L : torquére, torsi, tortum - draaien
L : tormentum - pijnbank
L : torus - ronding


Nederlands betekenis Engels Frans
contorsionist slangenmens contorsionist contorsionniste
distorsie vervorming; verstuiking distortion distorsion
- lachspiegel distorting mirror (miroir déformant)
- met gelijke munt betalen;
vergelden
retort rétorquer
retort vat met omgebogen hals retort -
torderen verdraaien, wringen twist tordre, tortiller
tormenteren kwellen torment tourmenter
- draaikracht-werking torque moment
torsie draaiing, wringing torsion torsion
- vol bochten ; slinks tortuous tortueux
(sinueux)
- pijniging torture torture
torus (holle) ring torus, toroid
(doughnut)
tore


L : volvere - rondwentelen;

G : kulindoo - rollen ( > cilinder)


Home | Woordenweb