Home | Woordenweb

- mir -

L : mirari - zich verwonderen;   miraculum - wonder


Nederlands betekenis Engels Frans
admirabel bewonderens­waardig admirable admirable
mirabile dictu wonderlijk om te zeggen - -
- luchtspiegeling mirage mirage
mirakel wonder miracle miracle
- testbeeld - mire
- mikpunt - point de mire
- verbazing­wekkend - mirifique
- spiegel mirror miroir

admiraal < F: amiral < Arabisch: emir


L : specere - kijken


Home | Woordenweb