Home | Woordenweb

- amb -

L : ambo - beide,  ambulare - wandelen


Nederlands betekenis Engels Frans
ambiance omgeving ambience ambiance
- omgevend ambient ambiant
- als met twee rechterhanden ambidexter ambidextre
- dubbelzinnig ambiguous ambigu
ambitie eerzucht ambition ambition
ambivalent met 2 tegengestelde
eigen­schappen
ambivalent ambivalent
- telganger
(dier dat bij draven 2 rechter-
of linkerpoten tegelijk verzet)
ambler ambleur
ambulant wandelend ambulant ambulant
ambulance rijdend hospitaal, ziekenauto ambulance ambulance
noct­ambulisme slaap­wandelen noct­ambulism somn­ambulisme
- kinderwagen perambulator
(pram)
-
preambule uitvoerige inleiding preamble préambule


G : amphi - aan beide zijden


Home | Woordenweb