Home | Woordenweb

- voc -

L : vocare - roepen;   vox - stem


Nederlands betekenis Engels Frans
advocaat verdediger ("erbij geroepene") - avocat
convocatie oproep tot samenkomen convocation convocation
- dubbelzinnig equivocal équivoque
- oproepen evoke évoquer
provoceren uitlokken provoke provoquer
vocaal met de stem vocal vocal
vocabulaire woorden­schat vocabulary vocabulaire
- stembanden vocal cords cordes
vocales
- roeping, beroep vocation vocation
- stem voice voix


L : clamare - roepen;   audire - horen;   os - mond

G : phoonè - stem


Home | Woordenweb