Home | Woordenweb

- clam -

L : clamare - roepen


Nederlands betekenis Engels Frans
acclamatie toejuiching acclamation acclamation
claim aanspraak, recht op voorkeur claim revendication
declameren voordragen declaim déclamer
- niet erkennen disclaim -
exclamatie uitroep exclamation exclamation
proclameren afkondigen (vroeger: van ban) proclaim proclamer
- verkondigen proclaim proclamer (professer)
reclame openlijke aanprijzing (advertising) (publicité)
reclameren opeisen claim réclamer


L : fari - spreken;   vocare - roepen;   citare - oproepen


Home | Woordenweb