Home | Woordenweb

- cit -

L : citare - oproepen


Nederlands betekenis Engels Frans
citaat aanhaling citation citation
- opwekken, opwinden excite exciter
- aansporen incite inciter
recitatief verhalende zang, zingend spreken recitative récitatif
recital solo-uitvoering van muziek recital récital
reciteren voordragen recite réciter
- reanimatie resuscit­ation -


L : clamare - roepen

G : kineoo - doen bewegen