Home | Woordenweb

- fess -

L : fatéri, fassus sum - bekennen;   profiteri - openlijk verklaren


Nederlands betekenis Engels Frans
confessie belijdenis van geloof ; bekentenis confession confession
- verkondigen (proclaim) professer
professie openlijke belijdenis ; beroep profession profession
professio­neel beroepsma­tig; kundig professional professionnel
professor hoogleraar professor professeur de faculté
- leraar (teacher) professeur


L : fari - spreken;   facere - maken


Home | Woordenweb