Home | Woordenweb

- ven -

L : venire, ventum - komen


Nederlands betekenis Engels Frans
- toekomst - avenir
- (oprij)laan avenue avenue
avontuur gewaagde onder­neming (ad)venture aventure
- welkom - bienvenu
- geschikt convenient convenable
conventio­neel volgens gewoonte conventio­nal convention­nel
- worden - devenir
evenement (belangrijke) gebeurtenis event événement
eventueel in voor­komend geval eventual éventuel
interveni­ëren tussen(beide) komen intervene intervenir
inventaris lijst van wat aanwezig is inventory inventaire
inventief vindingrijk inventive inventif
- uitvinding invention invention
preventie voorkoming prevention prévention
souvenir herinnering, aandenken souvenir souvenir
- komen - venir


L : ventus - wind


Home | Woordenweb