Home | Woordenweb

- serv -

L : servare - bewaken
L : servire - bedienen;   servus - slaaf


Nederlands betekenis Engels Frans
conserveren verduur­zamen conserve conserver
conserva­torium hogere muziek­school conservatoire conservatoire
- broeikas conservatory (serre)
observeren waarnemen observe observer
preserveren behoeden preserve préserver
preservatief voorbehoed­middel (contraceptive) préservatif
reserveren voor­behouden reserve réserver
reservoir vergaarbak reservoir réservoir
 
- verdienen deserve -
dessert nagerecht dessert dessert
sergeant onderofficier
(serviens - dienend)
sergeant sergent
serveren opdienen serve servir
- dienaar servant -
server computer die een
netwerk bedient
server serveur
service dienst service service
servo- slaaf- - -


L : vigilare - waken


Home | Woordenweb