Home | Woordenweb

- dens -

L : densus - dicht;   densare - dik maken


Nederlands betekenis Engels Frans
condens water uit damp condensate condensation
conden­sator verdichter van elektrische lading
(2 geleiders om dunne isolatielaag,
groot oppervlak)
(capacitor) condensateur
conden­seren verdichten, indikken; overgaan van
gasvormige naar vloeibare toestand
condense condenser
condensor toestel waarin damp condenseert;
lens die licht verzamelt (in projector)
condenser condenseur
- dicht opeen dense dense
densimeter dichtheidsmeter voor vloeistof - densimètre
densito­meter instrument om de zwartingsgraad
van een fotografische film te meten
densito­meter -
- dichtheid, massa per volume-eenheid
(water: 1 kg/dm3; lucht:1,3 kg/m3;
steen 2-3 kg/dm3, lood 11, goud 19)
density densité


G : leptos - mager


Home | Woordenweb