Home | Woordenweb

claus - , - clus -

L : claudere - sluiten;   Gr : kleioo


Nederlands betekenis Engels Frans
claustrofobie vrees voor afgesloten ruimte claustro­phobia claustro­phobie
clausule afzonder­lijke bepaling clause clause
- sleutel - clef
- sluiten close clore
closet afgesloten ruimte closet -
conclusie slotsom conclusion conclusion
exclusief met uitsluiting van exclusive exclusif
inclusief met inbegrip van inclusive inclusif
klooster plaats voor afzondering cloister cloître
kluis brandkast - -
kluizenaar die afge­zonderd leeft (hermit) (ermite)
occlusie afsluiting occlusion occlusion
seclusie uitsluiting seclusion -
sluis afsluiter voor water sluice écluse


L : clavis - sleutel;  clavus - spijker

L : cernere - scheidenHome | Woordenweb