Home | Woordenweb

- li - , - lig -

L : ligare - binden


Nederlands betekenis Engels Frans
- trouw allegiance allégeance
alliage mengsel van metalen, legering alloy alliage
alliantie bondgenoot­schap alliance alliance
allooi gehalte aan goud of zilver - aloi
- verantwoorde­lijk liable -
- binding - liaison
liga verbond league ligue
ligament bindweefsel­streng ligament ligament
ligand aan centraal atoom gebonden molecuul ligand ligand
ligatuur afbinding ligature ligature
obligaat verplicht obligatory obligatoire
rally sterrit, met vertrek- en eindpunt gelijk rally rallye
- betrouwbaar reliable -
religie geloof religion religion


L : alius - ander;   solvere - losmaken

G : luoo - losmaken


Home | Woordenweb