Home | Woordenweb

- sed - , - sess - , - sid -

L : sedére - zitten
L : sedere - doen zitten
L : sidere - gaan zitten


Nederlands betekenis Engels Frans
- vlijtig assiduous assidu
dissident andersdenkende dissident dissident
- verraderlijk insidious insidieux
obsederen in bezit nemen (gedachten) - obséder
obsessie bezetenheid obsession obsession
- bezitten possess posséder
president voorzitter president président
resideren verblijf houden reside résider
residu overblijfsel residue résidu
sedatief kalmerend middel sedative sédatif
sediment bezinksel sediment sédiment
sessie zitting session session
- zakken subside -
subsidiair aanvullend, vervangend subsidiary subsidiaire
subsidie steun subsidy subside


G : hedra - zitplaats


Home | Woordenweb