vraagteken

Leptonverval - Quiz


Welk leptonverval is mogelijk?

Hint: behalve het leptongetal moeten ook de lading en de energie behouden blijven.


tau geeft elektron, anti-e-neutrino, tau-nautrino


tau geeft muon en tau-neutrino


muon geeft elektron, positron, gamma


tau geeft K-, pi-nul, tau-neutrino, gamma


elektron geeft muon, anti-muon-neutrino, elektron-neutrino


Back Quiz-index