Der Naturen Bloeme   -   Verantwoording


Het rijke boek van Frits van Oostrom las ik (oud-docent natuurkunde) met belangstelling. Bij boek drie - de kennis - rees de vraag: wat staat er nog meer in Der Naturen Bloeme, is dat te vinden, is dat te lezen?
Bij LJCoster vond ik de volledige tekst, maar die kon ik zo niet lezen. Aan de slag dus: boekhandel, bibliotheek, verder kijken op Internet, en van het een kwam het ander. Veel heb ik ontleend aan het voortreffelijke boekje van Peter Burger (dat moet nodig in herdruk, gelukkig kwam het beschikbaar op het internet).

Uitgangspunt was: maak de tekst leesbaar voor een geïnteresseerde leek zoals ik zelf ben, maar verander zo weinig mogelijk (je moet Maerlant nog kunnen horen vertellen).


Leesbaarheid:

 • in stukjes gehakt (dat was in het begin moeilijk genoeg!)
 • hoofdletter bij nieuwe zin en bij eigennamen, interpunctie
 • verwisselingen: u/v , i/j , y-/ghe-
 • waar nodig een h toegevoegd, bv: hals i.p.v. als, van hoghen i.p.v. van oghen
 • af en toe een apostrof (niet consequent gedaan)
 • de handschriftenvergelijking van Eelco Verwijs gebruikt

Inhoudelijke verandering:
 • misplaatste/onbegrijpelijke regels veranderd naar Eelco Verwijs

Naamlijsten:
 • Nederlandse namen gezocht, o.a. in Van Dale, Le Petit Robert, en Jonston (maar ik ben geen bioloog!)
 • Latijnse namen: soms uit Cantimpré (als Eelco Verwijs die geeft), soms de moderne wetenschappelijke naam

HTML:
 • als Maerlant dat eens kon zien: klik naar het stenenboek, of naar die rijkdom op Internet ...
 • per boek een bestand, behalve 2 en 3; andere mogelijkheid was: veel meer kleinere bestanden, maar dat maakt zoeken in de tekst lastiger
 • niet met frames: vind ik niet nodig, past niet op klein scherm
 • niet alles met tabel, hoewel er dan makkelijker meer opmerkingen naast de tekst kunnen; oude computers laden dan te traag (de mijne is een Macintosh van 1993 — in 2005 vervangen door zo'n kleintje; in 2007 toch een tabel voor de plaatjes van KB, KA 16).


Ad Davidse, september 2000.
Laatst gewijzigd: december 2007.
Links: juni '11; plaatjes: sept. '11.
Links: jan. '12, maart '15.
Mobielvriendelijker: nov. '15.
Links: aug. 2020


Der Naturen Bloeme