Jacob van Maerlant

(ca. 1230 - ca. 1300)


Vertaalde een "natuurlijke historie"

uit het Latijn in onze taal.


Brontekst:
ljc , dbnl

Bewerking:
Ad DavidseJacob van Maerlant die dit dichte
detail Leids handschrift
Wille datmen dit boec noeme
In dietsche der naturen bloeme.


Der Naturen Bloeme

 1. Proloog. Mensen

 2. Viervoeters A-I , L-Z

 3. Vogels A-G , I-Z

 4. Zeemonsters

 5. Vissen

 6. Slangen

 7. Wormen, insekten, e.a.

 8. Bomen

 9. Specerijen

 10. Kruiden

 11. Fonteinen

 12. Edelstenen

 13. MetalenHome