Stevin | Meester Simon | Hefboom 1 , 2

S. S T E V I N S   I.   B O V C K   V A N D E   B E G H I N S E L E N   D E R   W E E G C O N S T.


Probleem 1

Gegeven twee bekende gewichten, het ophangpunt te vinden.

[ Ze hangen in evenwicht.]
hand, hefboom, 2 ongelijke gewichten

Gegeven:

A weegt 3 pond, B weegt 1 pond. CD is een gewichtloze balk.

Gevraagd:

Hoe bereken je de plaats van het ophangpunt?


Stevins woorden:


I.   E Y S C H.   {Problema.}       I I.   V O O R S T E L.  {Propositio.}

  W E S E N D E  ghegheven bekende swaerheden, haer handthaef te vinden.

Ie   V O O R B E E L T.

T G H E G H E V E N.
Laet d'een swaerheyt A sijn weghende 3 lb, hanghende an C, d'ander B van 1 lb hanghende an D; ende CD si balck.

T B E G H E E R D E.
Wy moeten haer hanthaef vinden.Vorige | Hefboom 1 | Volgende