boekenmolen

Boekenmolen van Ramelli, 1588

Grootte van boek en mens

1621, Isack Beeckman:  "Alsmen weten wilt de grootte van eenich dynck, dat int water bederft, als van eenen boeck etc., so mach men dat in quicksilver steken ende doen gelyck met water geleert is te doen."
Zoals:
"Om te weten ... eens menschen lichaems dicht­icheyt, so weecht hem eerst, ende steeckt hem in een groot vat met water ... tot overt hooft toe."

1760, J. Robertson deed deze proef:
".. liet ik een Bak maaken ... Toen deed ik myn best om tien Persoonen te vinden ..."

man met drijfvest in water
Reddingsvest

1820, A. Scheerboom:
"... voor verdrinken te beveiligen."

"Robertson vond ... weinig specifiek zwaarder ... dan water."

Studie is belangrijk:


wetenschap helpt,

ook in de prakrijk.


Nieuwe vragen - nieuwe instrumenten.


2022

Gelukkig Nieuwjaar

Ad en Cathie
Davidse - Schrier


2021 | adcs | 2022Agostino Ramelli, Le diverse et artificiose machine, Par. 1588, p. 316-317. Zie ook Wikipedia, Boekenmolen. Eenvoudiger model: Nicolas Grollier de Servière, ed. 1719, p. 94 en plaat 85

Isack Beeckman, Journal, T. 1, p. 163, 173.

John Robertson, Lighaamelyke Zwaarte van een Levendig Mensch, in Uitgezogte Verhandelingen, 5, Amst. 1760, p. 112. Zie ook hier.

Andries Scheerboom, Beschrijving van een' nieuwen Scaphander (ed. G. Moll), in Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem 1820, p. 161-183. Zie ook hier.