Home | Woordenweb

- apt -

L : aptus - geschikt,  aptare - vastmaken


Neder­lands betekenis Engels Frans
adapter aanpas-hulpstuk adapter ad­aptateur
ad­apteren aanpassen adapt adapter
- bekwaam apt apte
- aanleg aptitude aptitude
- ongepast inept -
- dwaasheid - ineptie


L : pangere - samenvoegen,  solvere - losmaken