Home | Woordenweb

- are - , - ari -

L : arére - droog zijn,  arena - zand


Neder­lands betekenis Engels Frans
arena strijdperk; midden van
amfitheater of circus
arena arène
aride dor, droog arid aride
semiaride met vrij droog klimaat semiarid semi-aride


L : aqua - water

G : xeros - droog